1 февруари, ден за почит на жертвите на комунизма

На 1 февруари 2019 г., когато честваме жертвите на комунистическия режим, проф. Ивайло Знеполски и режисьорът Атанас Киряков гостуват на предаването “Време и половина” по програма “Христо Ботев” на БНР. Те говорих около разказа за годините на терора през документалното кино и литература.

“Кога започва преходът?”

На този въпрос се опитва да намери отговор доц. Петя Кабакчиева в своята рецензия върху книгата на проф. Иван Еленков “Орбити на социалистическото всекидневие” от страниците на ВестниК за критика, дебати и културни удоволствия.

Continue reading ““Кога започва преходът?””

Корупцията като всекидневие в две от книгите на Института

Рецензия на Момчил Методиев за  “Аварии и катастрофи. Хроника на социалистическата индустриализация” на Даниел Вачков и “Орбити на социалистическото всекидневие” на Иван Еленков в списание “Култура”.

Пълният текст можете да видите в електронното издание на списанието.

Политическата логика на социалистическото потребление

Автор: Мартин К. Димитров

Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство „Сиела“.
София 2018

ISBN: 978-954-28-26-231

Това издание се ползва с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Тъй като се съсредоточава върху това, как изграждането на “социална диктатура” допринася за стабилността на режима, тази книга се отдалечава от стандартните теории на управлението в авторитарните режими, които се фокусират върху удовлетворяване на потребностите на тази част от управленския елит, която съставя т. нар. „селекторат“ (т.е. висшата партийна номенклатура в българския контекст). Масите заемат важно място в управленската логика на социалната диктатура. Следователно, макар че книгата признава потребността на властимащите да си осигурят подкрепата на селектората, нашата хипотеза е, че комунистическите режими гледат много сериозно и на осигуряването на обществена подкрепа посредством оценка и удовлетворяване на масовите потребителски очаквания. Нещо повече, тези очаквания мотивират и управленските съображения на реформаторски настроените членове на самия селекторат в процеса на разпад и крах на режима.

Мартин Димитров, из “Предговора”
Continue reading “Политическата логика на социалистическото потребление”

В-к “Култура” избира четиво на седмицата…

Иван Еленков

Орбити на социалистическото всекидневие
Политики и последици на организационния обхват на масите, отнемането на собствеността, формиране на непосредственото обкръжение и корупцията в Народна република България

Институт за изследване на близкото минало
ИК „Сиела”
Цена 17 лв.

Литературен вестник за “Орбити на социалистическото всекдневие”

 
Подзаглавието на това изследване може да послужи за достатъчна анотация: Политики и последици на организационния обхват на масите, отнемането на собствеността, формирането на непосредственото обкръжение и корупцията в Народна Република България. Последният да затвори вратата! Но преди това да отвори книгата, за да види животът от вчера като институционално моделиране на несвободни хора, като низ от материални и символни отнемания, като конструиране на вещен свят, имитиращ “благосъстояние” и “красота” – куха кула от дефиниции и кампании по самозадоволяване, като пустотата на един корумпиран свят. в който гражданинът просто чезне… Инвентарна, но и аналитична книга за особената, перфидна бездарност на комунистическото всекидневие.
— Литературен вестник, бр. 23 —

Орбити на социалистическото всекидневие

Политики и последици на организационния обхват на масите, отнемането на собствеността, формиране на непосредственото обкръжение и корупцията в Народна република България

Автор: Иван Еленков

Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство „Сиела“.
София 2018

ISBN: 978-954-28-24-893

Това издание се ползва с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

На 13 февруари 1954 г. Държавно индустриално обединение „Вълнена индустрия“ се обръща с писмо до Съюза на художниците в България относно разработката на проекти за жакардови одеяла „…с фигури от сегашния бит на народа…“ На корицата е завършеният продукт.

Continue reading “Орбити на социалистическото всекидневие”

Трудният разказ

Модели на автобиографично разказване за социализма между устното и писменото

Съставители: Александър Кьосев и Даниела Колева

Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство „Сиела“.
София 2017

ISBN: 978-954-28-2326-1

Изследванията, които са публикувани в тази книга, са резултат от научния проект “Модели на тревожност” (2008-2011), финансиран от Фонд “Научни изследвания”.

Поредицата “Минало несвършено” се издава с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”.

Continue reading “Трудният разказ”

“Държавна сигурност – профсъюзите, стопанският живот и работниците”

sb-sindikati-webКомисията по досиетата и Института за изследване на близкото минало в партньорство с Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

Ви канят на представянето на 28-ия документален сборник от поредицата „Из архивите на ДС”

Държавна сигурност – профсъюзите, стопанският живот и работниците (PDF)

Съставители: Георги Бурнаски, Пепка Бояджиева, Петя Кабакчиева

Continue reading ““Държавна сигурност – профсъюзите, стопанският живот и работниците””