„НРБ. От началото до края“ представена от Литературен вестник

НРБ. От началото до краяпод общата редакция на Ивайло Знеполски, Институт за изследване на близкото минало, Сиела, София, 2011, 480 стр.

Цялата публикация „„НРБ. От началото до края“ представена от Литературен вестник“

„НРБ. От началото до края“

nrb-cover-webПод общата редакция на Ивайло Знеполски

Автори: Даниел Вачков, Ивайло Знеполски, Иван Еленков, Мартин Иванов, Михаил Груев, Момчил Методиев, Пламен Дойнов

Издание на Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА АД с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.
София 2011

ISBN: 978 954 28 0896 1

Цялата публикация „„НРБ. От началото до края““

Непосилната цена на колективизацията

Мартин Иванов представя на читателите на в-к Култура кратката си академична рецензия на последната книга на своя колега историк Михаил Груев – „Преорани слогове. Колективизация и социална промяна в Българския северозапад 40-те – 50-те години на XX век„.

Цялата публикация „Непосилната цена на колективизацията“

„История на Народна република България“

nrb.inddРежимът и обществото

Сборник под общата редакция на проф. Ивайло Знеполскиi

Автори: Александър Везенков, Даниел Вачков, Даниела Колева, Ивайло Знеполски, Иван Еленков, Мартин Иванов, Михаил Груев, Момчил Методиев, Николай Вуков, Петя Кабакчиeва, Пламен Дойнов, Румен Даскалов, Чавдар Маринов

София: 2009 г.

Издание на Институт за изследване на близкото минало с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

ISBN: 978-954-28-0588-5

Цялата публикация „„История на Народна република България““

Откъси от „Българският външен дълг 1944 – 1989“ в „Дневник“

В-к „Дневник“ публикува в четири поредни броя откъси от книгата на Даниел Вачков и Мартин Иванов „Българският външен дълг 1944 – 1989“, част от книжната поредица на Институт за изследване на близкото минало, посветена на комунистическото минало на България.


в-к „Дневник“, 29 септември – 02 октомври, 2008 г.

„Българският външен дълг 1944 – 1989“

Банкрутът на комунистическата икономика

Автори: Даниел Вачков, Мартин Иванов

Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и СИЕЛА
София 2008

Книгата е резултат от работата на Даниел Вачков и Мартин Иванов, част от проекта Изследвания на комунизма 1944 – 1989 г.

Цялата публикация „„Българският външен дълг 1944 – 1989““

„Литературен вестник“ публикува кратки рецензии

В два различни броя (бр. 6, 20 – 26 февруари и бр. 10, 19 – 25 март 2008 г.) „Литературен вестник“ публикува две кратки съобщения за книгите на Александър Везенков „Властовите структури на Българската комунистическа партия 1944 – 1989 г.“ и Мартин Иванов „Реформаторство без реформи

Цялата публикация „„Литературен вестник“ публикува кратки рецензии“

„Две книги, които щяха да променят прехода“, в-к Култура

Теодора Георгиева публикува на страниците на в-к Култура краткия си отзив от представянето на книгите на Александър Везенков „Властовите структури на Българската комунистическа партия 1944 – 1989 г.“ и Мартин Иванов „Реформаторство без реформи„.

Две книги, които щяха да променят прехода

На 26 февруари в Червената къща се състоя представяне на две изследвания, излезли в поредицата „Минало несвършено“ на Институт за изследване на близкото минало и Института „Отворено общество“, издавана от СИЕЛА.

– Теодора Георгиева, в-к „Култура“ –

Публично представяне на две книги на Института

Институт за изследване на близкото минало, София организира публично представяне на две свои книги, част от поредицата „Минало несвършено“:

Книгите ще бъдат представени от Ивайло Знеполски, Румен Аврамов и Георги Зеленгора. Ще има възможност за въпроси и дебат.

Цялата публикация „Публично представяне на две книги на Института“

„Реформаторство без реформи“

Политическата икономия на българския комунизъм 1963 – 1989 г.

Автор: Мартин Иванов

Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и СИЕЛА
София 2008

Книгата е резултат на работата на Мартин Иванов, част от проекта Изследвания на комунизма 1944 – 1989 г.

Цялата публикация „„Реформаторство без реформи““