Мартин Димитров е представен в “Документите проговарят”

„Документите проговарят” e рубрика на Комисията по досиетата, в която ще бъде поднасяна информация за издания, за научни публикации, за книги, за разказите на читатели, свързани с прочетеното в архивите на комисията.

Политическата логика на социалистическото потребление“- през призмата на архивните документи

В края на месец юни на книжния пазар излезе книгата на Мартин К. Димитров „Политическата логика на социалистическото потребление“. Младият автор е доцент по политология в университета в Ню Орлийнз /САЩ/. Занимава се с изучаването на авторитарните режими и по-специално с изучаването на Китай в сравнителна перспектива с други бивши и настоящи комунистически режими. Както авторът сам споделя, България заема централно място в книгата, разглежда българския случай в сравнителен план, базира се на проучвания и събиране на материали в различни архиви по света.

Continue reading “Мартин Димитров е представен в “Документите проговарят””

Политическата логика на социалистическото потребление

Автор: Мартин К. Димитров

Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство „Сиела“.
София 2018

ISBN: 978-954-28-26-231

Това издание се ползва с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Тъй като се съсредоточава върху това, как изграждането на “социална диктатура” допринася за стабилността на режима, тази книга се отдалечава от стандартните теории на управлението в авторитарните режими, които се фокусират върху удовлетворяване на потребностите на тази част от управленския елит, която съставя т. нар. „селекторат“ (т.е. висшата партийна номенклатура в българския контекст). Масите заемат важно място в управленската логика на социалната диктатура. Следователно, макар че книгата признава потребността на властимащите да си осигурят подкрепата на селектората, нашата хипотеза е, че комунистическите режими гледат много сериозно и на осигуряването на обществена подкрепа посредством оценка и удовлетворяване на масовите потребителски очаквания. Нещо повече, тези очаквания мотивират и управленските съображения на реформаторски настроените членове на самия селекторат в процеса на разпад и крах на режима.

Мартин Димитров, из “Предговора”
Continue reading “Политическата логика на социалистическото потребление”