„Народен“ съд?

Доколко са легитимни решенията на Народния съд? В История.BG гостуваха и обсъдиха темата наши колеги и сътрудници:

  • Ивайла Александрова, автор на романа „Горещо червено“ – художествено-документален разказ за съдбата на българската интелигенция в периода 1935-1965 г.;
  • Проф. Ивайло Знеполски – изп. директор на Института за изследване на близкото минало;
  • Историците доц. Даниел Вачков – директор на Института за исторически изследвания при БАН и доц. Михаил Груев – председател на Държавна агенция „Архиви“;
  • Д-р Тони Николов – философ и публицист.

Избити без съд и присъда
ИСТОРИЯ.BG“ – 03.02.2020

„Историкът и множественото минало“ в „Денят започва с култура“ на БНТ

Проф. Ивайло Знеполски, доц. Михаил Груев и доц. Даниел Вачков гостуваха в „Денят започва с култура“ по БНТ, за да обсъдят новоизлязлата книга „Историкът и множественото минало„.

Каква е ролята на историка в трудния жанр на историята на близкото минало, защо има различни памети и къде е пресечната точка между историческата наука и споделеното минало?

Предаването можете да гледате от сайта на БНТ.

„НРБ. От началото до края“ представена от Литературен вестник

НРБ. От началото до краяпод общата редакция на Ивайло Знеполски, Институт за изследване на близкото минало, Сиела, София, 2011, 480 стр.

Цялата публикация „„НРБ. От началото до края“ представена от Литературен вестник“

„НРБ. От началото до края“

nrb-cover-webПод общата редакция на Ивайло Знеполски

Автори: Даниел Вачков, Ивайло Знеполски, Иван Еленков, Мартин Иванов, Михаил Груев, Момчил Методиев, Пламен Дойнов

Издание на Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА АД с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.
София 2011

ISBN: 978 954 28 0896 1

Цялата публикация „„НРБ. От началото до края““

Непосилната цена на колективизацията

Мартин Иванов представя на читателите на в-к Култура кратката си академична рецензия на последната книга на своя колега историк Михаил Груев – „Преорани слогове. Колективизация и социална промяна в Българския северозапад 40-те – 50-те години на XX век„.

Цялата публикация „Непосилната цена на колективизацията“

„История на Народна република България“

nrb.inddРежимът и обществото

Сборник под общата редакция на проф. Ивайло Знеполскиi

Автори: Александър Везенков, Даниел Вачков, Даниела Колева, Ивайло Знеполски, Иван Еленков, Мартин Иванов, Михаил Груев, Момчил Методиев, Николай Вуков, Петя Кабакчиeва, Пламен Дойнов, Румен Даскалов, Чавдар Маринов

София: 2009 г.

Издание на Институт за изследване на близкото минало с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

ISBN: 978-954-28-0588-5

Цялата публикация „„История на Народна република България““

Възродителният процес – история за настоящето ни

Теодора Карамелска, доктор по философия и научен сътрудник към Института по социология към Българска академия на науките публикува своята рецензия върху книгата на Михаил Груев и Алексей Кальонски „Възродителният процес“. Мюсюлманските общности и комунистическият режим: политики, реакции и последици в списание Foreign Policy.

Цялата публикация „Възродителният процес – история за настоящето ни“

„Преорани слогове. Колективизация и социална промяна…“

gruev-bookКолективизация и социална промяна в Българския северозапад 40-те – 50-те години на XX век

Автор: Михаил Груев
Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и СИЕЛА
София 2009

Книгата е резултат от работата на Михаил Груев, част от проекта Изследвания на комунизма 1944 – 1989 г.

ISBN: 978-954-28-0450-5

Цялата публикация „„Преорани слогове. Колективизация и социална промяна…““

Откъси от „Възродителният процес“ във в-к „Дневник“

Following a previously established pattern Dnevnik Daily published different chapters of The „Revival Process“ by Michail Gruev and Alexei Kalionski.They appeared in four different issues:

Texts are available only in Bulgarian!


Dnevnik Daily, August 3 – 7, 2008

„Прецизна и синтетична“ наричат книгата на Груев и Кальонски

Литературен вестник рецензира книгата на Михаил Груев и Алексей Кальонски „Възродителният процес“. Мюсюлманските общности и комунистическият режим: политики, реакции и последици.

Изследването е прецизно и синтетично, опиращо се върху институционални (централни и регионални) и частни архиви, мемоари и пропагандни материали. В центъра му са властовите и идеологически акции и политики спрямо българите мюсюлмани (т.нар. помаци) и българските турци. Предисторията и историята на проблема обхващат времето от 30-те до края на 80-те години на XX век. Можем да спорим дали е съвсем коректно въвличането на понятието „възродителен процес“ в разширена употреба – извеждането му отпреди времевите граници на 1984 – 1958 г. Но пък впечатляват умелите аналитични разрези – както на „високата“ политика, така и на „ниското“ всекидневие.


в-к „Литературен вестник“, бр. 26 (16 – 22 юли 2008 г.)